top of page

CPLA可降解餐具

这些可生物降解的地球环保 CPLA 餐具是我们的明星产品,我们一直向许多欧洲国家和北美提供它们。

 

请联系我们 henzen@sthenzen.cn 了解更多详情

CPLA.jpeg
CPLA.jpeg
CPLA.jpeg
bottom of page